Njemačka verzija ovog dokumenta je jedina pravno obvezujuća verzija. Ovaj hrvatski prijevod služi samo za vašu korist.

Übersetzungsbüro

Mirela Bäumle

Adresa:

Hölzleshof 27

78730 Lauterbach

Njemačka

Kontakt:

Telefon: +49 7422 92297

Mobitel: 0151 23863861

Telefaks: 07422 92298

E-Mail: mirela.baeumle@gmx.de

Internetstranica: translationjob-mirela.de